Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5591
Title: Nowe związki zawierające pierścienie imidowe lub/i wiązania iminowe : synteza i badania wybranych właściwości fizycznych
Authors: Grucela, Marzena
Advisor: Schab-Balcerzak, Ewa
Keywords: ciekłe kryształy; optoelektronika; poliimidy; przemiana fotowoltaiczna
Issue Date: 2014
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Celem niniejszej pracy jest otrzymanie nowych, przetwarzanych związków małocząsteczkowych jak i polimerów dla zastosowań w szeroko pojętej optoelektronice organicznej oraz badanie ich wybranych właściwości fizykochemicznych mających znaczenie dla optoelektroniki. Poza syntezą i badaniem określonych właściwości syntezowanych związków, istotne jest prześledzenie zależności pomiędzy budową chemiczną a ich właściwościami termicznymi, optycznymi, elektrochemicznymi oraz rozpuszczalnością. Obiektem badań są nowe związki organiczne zawierające pierścienie imidowe (poliimidy), iminowe (azometiny i poliazometiny) oraz jednocześnie grupy imidowe i iminowe (azometinodiimidy, poli(azometinodiimidy) o specjalnie zaprojektowanej budowie chemicznej. W celu modyfikowania właściwości nowych związków stosowane są zasady inżynierii molekularnej uwzględniające różną budowę chemiczną zarówno (di)amin, jak i (di)bezwodników jak również (di)aldehydów. Zakres pracy obejmuje: • zaprojektowanie i syntezę nowych związków zawierających w swojej strukturze wiązania imidowe lub/i iminowe, potwierdzenie ich budowy cząsteczkowej oraz nadcząsteczkowej (metodą szerokokątowej dyfrakcji promieni rentgenowskich), • badanie właściwości: (i) termicznych takich jak: stabilności termicznej (metodą termograwimetryczną), temperatur przejść fazowych oraz temperatury zeszklenia (metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej), (ii) optycznych, czyli absorpcji i fluorescencji w zakresie UV-vis) oraz (iii) elektrochemicznych (metodą woltamperometrii cyklicznej i różnicowej woltamperometrii pulsowej), • określenie zależności pomiędzy budową chemiczną, a wybranymi właściwościami fizycznymi, • wyselekcjonowanie związków spośród syntezowanych do kolejnego etapu polegającego na przeprowadzeniu wstępnych badań pod kątem zastosowania ich jako warstw aktywnych w ogniwach słonecznych (w ramach współpracy z zespołem prof. Serdara Sariciftci z Instytutu Organicznych Ogniw Słonecznych (LIOS) w Linzu w Austrii, gdzie autorka odbyła 6 -miesięczny staż, oraz z zespołem prof. Jerzego Sanetry z Instytutu Fizyki na Politechnice Krakowskiej), czy też jako materiałów do wykorzystania w diodach elektroluminescencyjnych (w ramach współpracy z zespołem prof. Sauliusza Grigaleviciusa z Wydziału Chemii i Technologii Polimerów na Politechnice w Kownie na Liwie).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5591
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNŚiT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Grucela_Nowe_zwiazki_zawierajace_pierscienie.pdf6,51 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.