Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5619
Tytuł: The microstructure and magnetoelectric properties of multiferroic composites
Autor: Bartkowska, Joanna Agnieszka
Bochenek, Dariusz
Niemiec, Przemysław
Słowa kluczowe: magnetoelectric coupling coefficient; dielectric constant; multiferroics; composites
Data wydania: 2018
Wydawca: Institute of Metallurgy and Materials Science, Polish Academy of Sciences
Źródło: Archives of Metallurgy and Materials, Vol. 63, iss. 2 (2018), s. 853-858
Abstrakt: Multiferroic composites are very promising materials because of their applicability because the magnetoelectric effect occurs in them. The subject of the study were two multiferroic ceramic composites: leaded obtained from powder of the composition PbFe0.5Nb0.5O3 and ferrite powder of the composition Ni0.64Zn0.36Fe2O4 and unleaded which was obtained from the powder of the composition BaFe0.5Nb0.5O3 and the same ferrite powder Ni0.64Zn0.36Fe2O4 . For the both multiferroic materials the following studies were conducted: SEM, BSE, EDS, XRD and the temperature dependence of dielectric constant ε(T). Using the previously developed method of calculating the magnetoelectric coupling factor (g), based on dielectric measurements, the agnitude of the magnetoelectric effect in the multiferroic composites was determined.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5619
DOI: 10.24425/122414
ISSN: 1733-3490
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNŚiT)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bochenek_The_microstructure_and_magnetoelectric_properties.pdf5,11 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons