Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5628
Title: Wprowadzenie
Authors: Przyklenk, Joanna
Wilczek, Wioletta
Keywords: Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii; lingwistyka
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. Przyklenk, W. Wilczek (red.), "Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii." T. 6 (S. 9-12). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Lingwistyka diachroniczna, nieustannie budząc zainteresowa - nie wśród adeptów studiów polonistycznych, inspiruje do samodzielnych poszukiwań badawczych, czego kolejnym dowodem była ogólnopolska konferencja – już szósta – z cyklu „Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii” (Katowice, 6 listopada 2014 roku). To wydarzenie naukowe, jak i poprzednie z tej serii, zorganizowane zostało przez I nstytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego oraz przez działającą w jego ramach od ponad 12 lat S ekcję Historycznojęzykową S tudenckiego Koła N aukowego Językoznawców." […] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5628
ISBN: 978‑83‑8012‑798‑2
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Przyklenk_Wilczek_Wprowadzenie.pdf330,6 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons