Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5632
Title: Czy wyrok zapada co rok, a gody obchodzi się w zgodzie? O zaskakujących źródłosłowach
Authors: Broszko, Małgorzata
Keywords: język polski; semantyka
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. Przyklenk, W. Wilczek (red.), "Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii." T. 6 (S. 72-80). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: The aim of the article is to present the early relationships between the etymon and its derivatives which with the course of time semantically separated themselves from their origins. O n the basis of the etymology and the early meanings which are included in, inter alia, historical dictionaries, the author presents the semantic development of selected words and reveals the early relationships between the lexemes which originally belonged to the same word‑formative cluster. The text is devoted to the words motivated by the lexeme rok (’a year’) in the Polish language (inter alia: wyrok, prorok, urok, uroczystość, rokować) and by the element ‑god‑, which is the basis of not only the word gody but also of such lexemes as zgoda, ugoda, godzina, pogoda, godło.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5632
ISBN: 978‑83‑8012‑798‑2
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Broszko_czy_wyrok_zapada_co_rok.pdf419,04 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons