Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5637
Title: O zmianach w definiowaniu kobiecości na przykładzie wybranych opowiadań Julii Fiedorczuk
Authors: Stefańska, Dominika
Keywords: Julia Fiedorczuk; kobiecość w literaturze
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. Przyklenk, W. Wilczek (red.), "Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii." T. 6 (S. 149-158). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: The perception and definition of woman and femininity underwent many changes across centuries. I n modern literature there is an ever frequent tendency to present women who departs from the framework which is imposed upon them. It is in this way that Julia Fiedorczuk constructs her heroines in the stories from the volume Poranek Marii i inne opowiadania. T he women in Julia Fiedorczuk’s short stories attempt to liberate themselves from the models which are imposed upon them and the author herself attempts to present her idea of a new definition of femininity which eludes stereotypes.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5637
ISBN: 978‑83‑8012‑798‑2
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stefanska_o_zmianach_w_definiowaniu_kobiecosci.pdf371,72 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons