Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/564
Tytuł: The development al potential of the embryos of wolf spider Xerolycosa nemoralis from areas variously burdened with metals
Autor: Babczyńska, Agnieszka
Wilczek, Grażyna
Szulińska, Elżbieta
Migula, Paweł
Binkowski, Marcin
Słowa kluczowe: ADP/ATP; ATP; Computer microtomography; Embryos; Heavy metals; Spiders
Data wydania: 2013
Źródło: E3S Web of Conferences, Vol. 1 (2013), art. no. 34006
Abstrakt: The aim of this study was to assess and describe the developmental potential of the embryos of the Wolf spider X. nemoralis collected from the reference site (Pilica) and a site heavily polluted with metals (Welnowiec) (southern Poland). For the analyses of the progress of development the embryos the computer microtomography was used. Adenylate concentration was measured using luminometric method. The macroscopic observations of the development of individual embryos revealed significant differences in the duration of embryogenesis (14,5 ±0.5 days in Pilica vs 16.5±0.53 in Welnowiec). The computer microtomography analyses enabled us to describe the geometry of the eggs inside the cocoon as well as to see the morphology of embryos inside the cocoon and to recognize selected developmental stages of the embryos. The concentration of cadmium in embryos in Welnowiec was significantly lower than in the embryos from the reference site, while the concentration of copper in the embryos from Pilica was significantly, 4 times lower than in Wełnowiec. The energy status indices (ATP concentration and ADP/ATP ratio) did not differ significantly in the embryos from the two sites.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/564
DOI: 10.1051/e3sconf/20130134006
ISSN: 2267-1242
Pojawia się w kolekcji:Materiały konferencyjne (WBiOŚ)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Babczynska_The_development_al_potential_of_the_embryos_of_wolf_spider_Xerolycosa_nemoralis.pdf673,37 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons