Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5645
Title: Pozvání k četbě
Authors: Pawelec, Dariusz
Keywords: "Na Divoko"; Slezsko; elegicky banalism; Maciej Melecki; Grzegorz Olszański; Wojciech Kuczok; Bartłomiej Majzel; Krzysztof Siwczyk
Issue Date: 2006
Publisher: Protimluv
Citation: D. Pawelec (wyb. i oprac.), "Mrtvé body : antologie poezie „Na Divoko” (1994-2003)" (s. 5-9). Ostrava : Protimluv
Abstract: Kritika do dnešního dne vypracovala mnoho, více či méně trefných či urážlivých, formulací popisujících mladou poezii ze Slezska, jejímž firemním znakem se stalo označení „Na Dziko“. V letech 1994-1997 se objevilo devět takto nazvaných příloh čtvrtletníku „Opcje“, redigovaného skupinou čtyř básníků: Wojciechem Kuczokem, Grzegorzem Olszanským, Bartłomiejem Majzlem a Maciejem Meleckým. Ve vztahu k „Na Dziko“ se prosadily také označení „slezská škola poezie života“ a etiketa „elegického banalismu“, odvolávající se v základu k charakteristikám banalistického proudu vůbec, jakými jsou: hovorový jazyk, kolokvialismy, obscénnost, útěk od „oficiální“ problematiky a nutnosti zaujmout vztah k tradici, v podstatě identická tematická i výrazová banálnost.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5645
ISBN: 80-239-8236-2
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pawelec_Pozvani_k_cetbe.pdf282,11 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons