Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5657
Tytuł: Organizacja zgromadzenia publicznego w świetle ustawy z dnia 24 lipca 2015 r.
Autor: Gronkiewicz, Anna
Słowa kluczowe: Public assembly; Zgromadzenie publiczne; Postępowanie administracyjne
Data wydania: 2016
Wydawca: Katowice: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego; Włocławek: Agencja Reklamowa TOP.
Źródło: Anna Gronkiewicz, Agnieszka Ziółkowska (red.), "Administracyjnoprawne aspekty działalności kulturalnej : zagadnienia wybrane" (S. 274-299). Katowice: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego; Włocławek : Agencja Reklamowa TOP.
Abstrakt: The following article refers to freedom of assembly and, more specifically to the conduct as to the organising process. The author presents a few legal regulations concerning organization of public assembly that has been in force since 2015. Against such background a definition of an assembly, its classification, and characteristics is presented. At the same time the author draws the attention to the fact that freedom of assembly may serve to realize other freedoms such as freedom of speech or freedom of artistic creativity.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5657
ISBN: 978-83-63179-37-3
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WPiA)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Gronkiewicz_Organizacja_zgromadzenia_publicznego.pdf853,26 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons