Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5658
Title: Organizacja pracy biurowej w administracji: zagadnienia prawne
Authors: Ziółkowska, Agnieszka
Gronkiewicz, Anna
Keywords: Praca biurowa; Prawo administracyjne; Systemy kancelaryjne; Obieg dokumentów; Informacje niejawne; Ochrona danych osobowych; Prawo archiwalne; Opowiedzialność urzędnika
Issue Date: 2014
Publisher: Katowice: Forma Studio
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5658
ISBN: 978-83-938141-2-1
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ziolkowska_Organizacja_pracy_biurowej_w_administracji.pdf7,19 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons