Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5665
Title: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Authors: Czarnojańczyk, Piotr
Keywords: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego; Prawo administracyjne
Issue Date: 2013
Publisher: Katowice : Forma Studio; Uniwersytet Śląski w Katowicach
Citation: A. Gronkiewicz, A. Ziółkowska (red.), "Agencje i podmioty podobne w strukturze administracji publicznej" (S. 108-127). Katowice : Forma Studio; Uniwersytet Śląski w Katowicach.
Abstract: Potrzeba zachowania bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa została na przełomie wieków, wraz z rozwojem państwowości i świadomości obywateli, podniesiona do rangi jednej z podstawowych zasad, obowiązków i jednocześnie gwarancji funkcjonowania państwa. To właśnie bezpieczeństwo stanowi element scalający państwo (sfera wewnętrzna) i umacniający jego pozycję (sfera zewnętrzna). [...] Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jako urząd administracji rządowej, działa na podstawie statutu, wydanego przez Prezesa Rady Ministrów w formie zarządzenia na podstawie delegacji zawartej w art. 20 pkt 1 ustawy o ABW. [fragm. tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5665
ISBN: 978-83-938141-0-7
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Czarnojanczyk_Agencja_Bezpieczenstwa_Wewnetrznego.pdf769,14 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons