Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5667
Title: Agencja Wywiadu
Authors: Cichowski, Paweł
Szulc, Magdalena
Keywords: Agencja Wywiadu; Prawo administracyjne
Issue Date: 2013
Publisher: Katowice : Forma Studio; Uniwersytet Śląski w Katowicach
Citation: A. Gronkiewicz, A. Ziółkowska (red.), "Agencje i podmioty podobne w strukturze administracji publicznej" (S. 128-143). Katowice : Forma Studio; Uniwersytet Śląski w Katowicach.
Abstract: Jednym z najistotniejszych obowiązków każdego państwa, a zarazem najważniejszą funkcją jest zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa jego terytorium oraz wszystkich jego obywateli. Przejaw tej funkcji znaleźć można w wielu współczesnych konstytucjach“ . Również na państwo polskie obowiązek ten nałożony został już w samej Konstytucji RP z 1997 roku. [...] Przemiany ustrojowe w Polsce, które zapoczątkowane zostały w 1989 roku dotknęły wielu instytucji o istotnym znaczeniu dla państwa. Nie ominęły również służb specjalnych. Ich rola i zadania uległy nowemu zdefiniowaniu. W efekcie tych przemian w 1990 roku powołany został Urząd Ochrony Państwa (dalej: UOP) - z przekształcenia którego powstała w latach późniejszych m.in. Agencja Wywiadu. Urząd zastąpił Służbę Bezpieczeństwa oraz Służbę Wywiadu i Kontrwywiadu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. [fragm. tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5667
ISBN: 978-83-938141-0-7
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cichowski_Agencja_Wywiadu.pdf638,6 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons