Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5672
Tytuł: Autoprezentacja i autopromocja w kilku historycznych odsłonach
Autor: Loewe, Iwona
Słowa kluczowe: autoprezentacja; autopromocja; historia autoprezentacji; historia autopromocji
Data wydania: 2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: A. Kalisz, E. Tyc (red.), "Dyskurs autopromocyjny dawniej i dziś." T. 2 (S. 23-30). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: On the basis of examples drawn from the linguistic system and its realisations the author ascribes the following features to self-presentation: both intentionality and non-intentionality, officiality and inofficiality, production of both a positive and a negative result, assumption of the form of a discourse, constitution of a message to someone or to oneself, multisemioticity. In analogy to self-presentation, the author ascribes the following features to self-promotion: intentionality, officiality, the production of a positive result (in the majority of cases), the nature of a discourse, the constitution of a message addressed to someone and a logocentric nature. The material that was collected provided grounds to support the claim that in 1557, the year which saw the establishment of a society which protected the rights of authors, we may speak about the existence of an self-promotional discourse.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5672
ISBN: 9788380127678
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Loewe_autoprezentacja_i_autopromocja_w_kilku_historycznych.pdf267,56 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons