Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5677
Title: Bałkany a sprawa polska. "Mitrovica" Radosława Kobierskiego
Authors: Pawelec, Dariusz
Keywords: interpretacja poezji; Radosław Kobierski; "jednostkowość dzieła literackiego"; konflikt bałkański w literaturze; językowy obraz wojny bałkańskiej; medialne przeżycie wojny
Issue Date: 2012
Publisher: Wydawnictwo PTPN
Citation: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, Vol. 19, iss. 39 (2012), s. 221-232
Abstract: Artykuł przedstawia interpretację wiersza Radosława Kobierskiego pt. "Mitrovica". Miasto w tytule wiersza uznawane jest za symbol podziału Kosowa w trakcie wojen bałkańskich pod koniec XX wieku. Odzwierciedla dosłownie i symbolicznie szlak czystek etnicznych, nienawiści, wysiedleń, ludobójstwa, masowych grobów. Autor odczytuje wiersz na tle pokoleniowego doświadczenia autora, jakim było medialne przeżycie historii najnowszej. Kontekstem interpretacyjnym staje się z jednej strony eseistyka poświęcona "poezji czystek etnicznych" (Żizek, Baudrillard), z drugiej strony zapisy poetyckie (od Miłosza do Podsiadły) dokumentujące jakim wyzwaniem dla języka poetyckiego stało się medialne właśnie doświadczenie konfliktów bałkańskich. Szkic stawia pytanie o "jednostkowość" (w rozumieniu D. Attridge`a) dzieła Kobierskiego, rozpiętego pomiędzy empatią wobec ofiar a strategią opisaną przez Baudrillarda - "wskrzeszania" innego jako alibi dla poszukiwania własnej tożsamości.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5677
ISSN: 1233-8680
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pawelec_Balkany_a_sprawa_polska_Mitrovica_Radoslava_Kobierskiego.pdf298,33 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons