Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5678
Title: Agencje w strukturze administracji - uwagi wprowadzające
Authors: Gronkiewicz, Anna
Ziółkowska, Agnieszka
Keywords: Agencje wykonawcze; Prawo administracyjne
Issue Date: 2013
Publisher: Katowice : Forma Studio; Uniwersytet Śląski w Katowicach
Citation: A. Gronkiewicz, A. Ziółkowska (red.), "Agencje i podmioty podobne w strukturze administracji publicznej" (S. 18-24). Katowice : Forma Studio; Uniwersytet Śląski w Katowicach.
Abstract: We współczesnej administracji publicznej szczególnie istotną rolę zaczynają odgrywać wyspecjalizowane podmioty, do których zalicza się agencje oraz inne podobne podmioty. Ich pojawienie się w strukturze administracji wynika przede wszystkim z konieczności dopasowywania form działania do zmieniających się i szczególnych zadań. Sposób powstawania tych podmiotów jest zróżnicowany. Niektóre z nich powstały w wyniku przekształcenia a inne zostały powołane na mocy konkretnych regulacji ustawowych. Wszystkie te działania J.Zimmermann ocenia krytycznie twierdząc, że „ ustawodawca zaczyna zapominać o potrzebie jasnego i jednolitego formułowania struktury administracyjnej w państwie, tworząc (...) do jednostkowych celów nowe formy organizacyjne, z których każda działa na innych zasadach i jest inaczej umieszczona w strukturze administracji publicznej. [fragm. wstępu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5678
ISBN: 978-83-938141-0-7
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gronkiewicz_Agencje_w_strukturze_administracji.pdf431,91 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons