Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5679
Tytuł: Agencja Rynku Rolnego
Autor: Iskra, Wojciech
Słowa kluczowe: Agencja Rynku Rolnego; Prawo administracyjne
Data wydania: 2013
Wydawca: Katowice : Forma Studio; Uniwersytet Śląski w Katowicach
Źródło: A. Gronkiewicz, A. Ziółkowska (red.), "Agencje i podmioty podobne w strukturze administracji publicznej" (S. 58-69). Katowice : Forma Studio; Uniwersytet Śląski w Katowicach.
Abstrakt: Po przemianach ustrojowych z końca lat osiemdziesiątych XX wieku i związanej z nimi zmianie w sposobie zarządzania gospodarką z centralnie planowanej na gospodarkę wolnorynkową, nastąpiło wyzwolenie działalności w sferach rynków rolnych. Ta sytuacja, wymagała ustanowienia instytucji odpowiedzialnej za nadzorowanie zmian zachodzących w tej sferze oraz takiej, która umożliwiałaby odpowiednią reakcję na wszelkie niekorzystne zjawiska w niej występujące. Z tego powodu w czerwcu 1990 roku, została powołana do życia Agencja Rynku Rolnego (ARR). Jej zadaniem było prowadzenie interwencyjnej polityki państwa na rynkach rolnych. Agencja realizowała to zadanie poprzez przyznane jej instrumenty rynkowe takie, jak przeprowadzanie interwencyjnego skupu produktów rolnych i artykułów spożywczych , gromadzenie rezerw przetworów i produktów rolnych, udzielanie poręczeń i kredytów na skup płodów rolnych oraz sprzedaż interwencyjna zgromadzonych rezerw. W okresie funkcjonowania Agencji przyznano jej też inne uprawnienia zmierzające do udoskonalenia mechanizmów, jakimi mogła wpływać na rynki rolne. Wśród nich znajduje się przyznanie agencji możliwości dopłacania do przechowywania produktów rolnych i artykułów spożywczych przez podmioty prywatne, które to rozwiązanie, ze względów ekonomicznych, jest korzystniejsze w porównaniu do samego mechanizmu gromadzenia rezerw przetworów i produktów spożywczych. [fragm. tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5679
ISBN: 978-83-938141-0-7
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiA)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Iskra_Agencja_Rynku_Rolnego.pdf542,83 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons