Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5679
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorIskra, Wojciech-
dc.date.accessioned2018-08-02T13:01:00Z-
dc.date.available2018-08-02T13:01:00Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationA. Gronkiewicz, A. Ziółkowska (red.), "Agencje i podmioty podobne w strukturze administracji publicznej" (S. 58-69). Katowice : Forma Studio; Uniwersytet Śląski w Katowicach.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-938141-0-7-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/5679-
dc.description.abstractPo przemianach ustrojowych z końca lat osiemdziesiątych XX wieku i związanej z nimi zmianie w sposobie zarządzania gospodarką z centralnie planowanej na gospodarkę wolnorynkową, nastąpiło wyzwolenie działalności w sferach rynków rolnych. Ta sytuacja, wymagała ustanowienia instytucji odpowiedzialnej za nadzorowanie zmian zachodzących w tej sferze oraz takiej, która umożliwiałaby odpowiednią reakcję na wszelkie niekorzystne zjawiska w niej występujące. Z tego powodu w czerwcu 1990 roku, została powołana do życia Agencja Rynku Rolnego (ARR). Jej zadaniem było prowadzenie interwencyjnej polityki państwa na rynkach rolnych. Agencja realizowała to zadanie poprzez przyznane jej instrumenty rynkowe takie, jak przeprowadzanie interwencyjnego skupu produktów rolnych i artykułów spożywczych , gromadzenie rezerw przetworów i produktów rolnych, udzielanie poręczeń i kredytów na skup płodów rolnych oraz sprzedaż interwencyjna zgromadzonych rezerw. W okresie funkcjonowania Agencji przyznano jej też inne uprawnienia zmierzające do udoskonalenia mechanizmów, jakimi mogła wpływać na rynki rolne. Wśród nich znajduje się przyznanie agencji możliwości dopłacania do przechowywania produktów rolnych i artykułów spożywczych przez podmioty prywatne, które to rozwiązanie, ze względów ekonomicznych, jest korzystniejsze w porównaniu do samego mechanizmu gromadzenia rezerw przetworów i produktów spożywczych. [fragm. tekstu]pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherKatowice : Forma Studio; Uniwersytet Śląski w Katowicachpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectAgencja Rynku Rolnegopl_PL
dc.subjectPrawo administracyjnepl_PL
dc.titleAgencja Rynku Rolnegopl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookPartpl_PL
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Iskra_Agencja_Rynku_Rolnego.pdf542,83 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons