Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5685
Title: Pojęcie agencji Unii Europejskiej i ich rola we współczesnym administrowaniu
Authors: Nowicka, Aleksandra
Keywords: Agencje Unii Europejskiej; Prawo administracyjne
Issue Date: 2013
Publisher: Katowice : Forma Studio; Uniwersytet Śląski w Katowicach.
Citation: A. Gronkiewicz, A. Ziółkowska (red.), "Agencje i podmioty podobne w strukturze administracji publicznej" (S. 36-42). Katowice : Forma Studio; Uniwersytet Śląski w Katowicach.
Abstract: Agencje Unii Europejskiej, jak i agencje rządowe, zostały utworzone w celu wykonywania pewnych specjalistycznych zadań. Powstały one po to, by zapewnić powodzenie procesu związanego z realizacją funkcji o charakterze prawnym, technicznym i naukowym. Choć wskazuje się, że model agencji Unii Europejskiej zaczerpnięty jest z modelu agencji krajowych, to jednak niemożliwe jest jego porównanie z podmiotami szczebla państwowego. Obecność agencji na poziomie europejskim nie jest zjawiskiem nowym w rozumieniu czasowym. [fragm. tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5685
ISBN: 978-83-938141-0-7
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nowicka_Pojecie_agencji_Unii_Europejskiej.pdf449,55 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons