Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5696
Tytuł: Apokryf Jarosława Marka Rymkiewicza. O wierszu "Pamięci B. L."
Autor: Dembińska-Pawelec, Joanna
Słowa kluczowe: Jarosław Marek Rymkiewicz; apokryf; poezja; Bolesław Leśmian
Data wydania: 2012
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Biblioteka Postscriptum Polonistycznego, Vol. 1 (2012), s. 11-25
Abstrakt: The article presents an interpretation of Jarosław Marek Rymkiewicz’s poem "Pamięci B.L." [In Memory of B.L.] that is being regarded as an example of modern apocrypha. Canonical text that Rymkiewicz refers to in an apocrypha-like manner is Bolesław Leśmian’s poem "Topielec". The author of the article recalls the theoretical descriptions of the poetics of apocrypha (Starowieyski, Rubinkiewicz, Naumow, Genette, Balbus, Nycz) and presents typical for the apocrypha complex form of the palimpsest in the poem "Pamięci B.L." [In Memory of B.L.]. Rymkiewicz’s poem turns out to be an apocryphic complement, transtextual diffusion as well as forgery. Leśmian’s anthropological and metaphysical ideas are being completed by the Christian belief in resurrection of the body that does not follow his philosophy based on Bergson’s ideas. This mystification is a trace of apocryphic forgery.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5696
ISSN: 1898-1593
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Dembinska-Pawelec_Apokryf_Jaroslawa_Marka_Rymkiewicz_O_wierszu_Pamieci_B_L.pdf474,99 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons