Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5700
Title: Dyskretny urok liryki, albo „niedyskrecje” Piotra Sommera
Authors: Pawelec, Dariusz
Keywords: Piotr Sommer; lingwizm dyskretny; poezja lingwistyczna; efekt intymności; rozbicie słowa poetyckiego; Gianni Vattimo; momumentalność poezji
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury
Citation: P. Śliwiński (red.), "Wyrazy życia. Szkice o poezji Piotra Sommera" (s. 105-112). Poznań : Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury
Abstract: Autor szkicu wychodzi od tezy, że dyskretnej i stale doświadczanej nieciągłości języka przeciwstawia się u Sommera marzenie o ciągłości świata i życia, które przybiera charakter metafory obsesyjnej, ujawnianej w rozmaitych kontekstach przez zestaw słów-kluczy. Dyskrecja wypowiedzi poetyckiej, sposobu korzystania z języka, stowarzyszona jest z ewokowaniem w wierszu przeżyć najściślej prywatnych, indywidualnego zaangażowania i doznań intymnych. Mamy zatem paradoksalnie do czynienia z dyskrecją, która rodzi kolejne „niedyskrecje”. Niedyskrecja jakiej doświadczamy w lekturze wiersza jest jednak pozorem, ponieważ istnieje dla nas nie to, co zostało “rzekomo” wystawione przez poetę na widok, a jedynie ekspresja językowa, która stwarza wyłącznie efekt intymności. Szkic odczytuje poezję Piotra Sommera w kontekście komentowanej przez Vattimo kwestii rozbicia słowa, w kategoriach sprzeciwu wobec przyrodzonej monumentalności poezji. Poeta szuka w poezji miejsca na antymonumentalność.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5700
ISBN: 978-83-60746-51-6
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pawelec_Dyskretny_urok_liryki_albo_niedyskrecje_Piotra_Sommera.pdf433,17 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons