Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5762
Title: Funkcjonalizacja wybranych pochodnych chinoliny w oparciu o reakcje typu aromatycznej substytucji elektrofilowej
Authors: Szala, Marcin
Advisor: Nycz, Jacek
Keywords: chinolina; reakcje substytucji
Issue Date: 2017
Publisher: Katowice: Uniwersytet Śląski
Abstract: Celem naukowym niniejszej rozprawy doktorskiej było zbadanie preferencji miejsca substytucji w produktach, przede wszystkim pochodnych 8-hydroksychinoliny w reakcjach typu aromatycznej substytucji elektrofilowej. Dodatkowym celem było zbadanie możliwości oraz ograniczeń syntetycznych przedmiotowych reakcji, a także opracowanie zastosowań dla otrzymanych związków. Zakres pracy obejmował syntezę pochodnych chinoliny, a następnie ich funkcjonalizację w oparciu o wybrane reakcje podlegające mechanizmowi aromatycznej substytucji elektrofilowej. Wszystkie opisane i otrzymane przeze mnie produkty zostały w pełni scharakterysowane za pomocą metod spektroskopowych oraz fizykochemicznych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5762
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNŚiT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Draga_Funkcjonalizacja_wybranych_pochodnych_chinoliny.pdf5,21 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.