Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5789
Title: Opowiadanie w dyskursie homiletycznym : uwagi wstępne
Authors: Wyrwas, Katarzyna
Keywords: analiza dyskursu; dyskurs homiletyczny
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: B. Witosz, K. Sujkowska-Sobisz, E. Ficek (red.), "Dyskurs i jego odmiany" (S. 86-94)
Abstract: In the article, the author presents current suggestions of the theoreticians of homilectics regarding the use of narrative in sermons as compared with the former use of narrative texts. The article also discusses the most essential features of medieval exempla.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5789
ISBN: 9788380127906
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wyrwas_opowiadanie_w_dyskursie_homiletycznym.pdf454,59 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons