Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5808
Title: Wstęp
Authors: Kokoszka, Magdalena
Szałasta-Rogowska, Bożena
Keywords: antologia; historia literatury; krytyka literacka; wstęp
Issue Date: 2017
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Kokoszka, B. Szałasta‑Rogowska (red.), "Antologia literacka : przemiany, ekspansja i perspektywy gatunku : seria pierwsza" (S. 7-10). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "„Czy wyobrażasz sobie Nietzschego układającego antologię?” – miał żartować Gombrowicz, krytycznie nastawiony do poczynań Miłosza, zwolennika i autora wypisów. Nad antologią literacką zdaje się ciążyć nieodłączne piętno wtórności, zwyczaj prezentowania utworów najczęściej już opublikowanych i w zdecydowanej większości przypadków – cudzych." (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5808
ISBN: 9788322631591
9788322631607
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kokoszka_Szalasta-Rogowska_Wstep.pdf7,45 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons