Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5844
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSypnicki, Adrian-
dc.contributor.authorFortuna, Katarzyna-
dc.date.accessioned2018-08-23T11:42:15Z-
dc.date.available2018-08-23T11:42:15Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationA. Gronkiewicz, A. Ziółkowska (red.), "Agencje i podmioty podobne w strukturze administracji publicznej" (S. 70-74). Katowice : Forma Studio; Uniwersytet Śląski w Katowicach.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-938141-0-7-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/5844-
dc.description.abstractPodstawą prawną funkcjonowania Agencji Nieruchomości Rolnych są przepisy ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Agencja jest państwową osobą prawną, która wykonuje prawo własności oraz inne prawa rzeczowe powierzone jej przez Skarb Państwa. Z kolei art. 5 ww. ustawy, tworzy stosunek powiernictwa, tzn. Skarb Państwa powierza wykonywanie prawa własności i innych praw rzeczowych Agencji, ale na jego rzecz. Prawa rzeczowe dotyczą następujących nieruchomości: nieruchomości rolnych w rozumieniu Kodeksu cywilnego, położonych na obszarach przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele gospodarki rolnej z wyłączeniem gruntów znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych i parków narodowych, inne nieruchomości pozostałe po likwidacji państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej oraz ich zjednoczeń i zrzeszeń, a także lasów niewydzielonych geodezyjnie z powyższych nieruchomości. [fragm. tekstu]pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherKatowice : Forma Studio; Uniwersytet Śląski w Katowicachpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectAgencja Nieruchomości Rolnychpl_PL
dc.subjectPrawo administracyjnepl_PL
dc.titleSzczególne zasady funkcjonowania agencji na przykładzie Agencji Nieruchomości Rolnychpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookPartpl_PL
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sypnicki_Szczegolne_zasady_funkcjonowania.pdf361,52 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons