Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5846
Title: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Authors: Wolińska, Marzena
Mazelon, Anna
Keywords: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; Prawo administracyjne
Issue Date: 2013
Publisher: Katowice : Forma Studio; Uniwersytet Śląski w Katowicach
Citation: A. Gronkiewicz, A. Ziółkowska (red.), "Agencje i podmioty podobne w strukturze administracji publicznej" (S. 207-216). Katowice : Forma Studio; Uniwersytet Śląski w Katowicach.
Abstract: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa jako specjalistyczna agenda rządowa, która inicjuje, a jednocześnie doskonali działania związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz ich profilaktyką w kraju. Współpracuje między innymi z organizacjami pozarządowymi. Współdziała również z administracją samorządową, która jest zobowiązana do wdrażania programów profilaktycznych, jak również naprawczych w społecznościach lokalnych. Współpraca z Gminnymi Komisjami Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbywa się na zasadzie zaleceń metodycznych, doradztwa oraz pomocy przy wyborze właściwej metodologii działania w codziennej pracy. [fragm. pracy]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5846
ISBN: 978-83-938141-0-7
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wolinska_Panstwowa_Agencja_Rozwiazywania_Problemow_Alkoholowych.pdf488,98 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons