Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5847
Tytuł: Memy w perspektywie retorycznej
Autor: Sarna, Paweł
Słowa kluczowe: memy; Internet
Data wydania: 2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: P. Sarna, M. Sęk-Iwanek (red.), "Dyskursy widzialności : słowa a obrazy" (S. 123-147). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The following study has treated internet memes as a rhethorical message, which may fulfil a threefold function, i.e. move (movere), entertain (delectare), and educate (docere). The first part of the study has focused on the terminological problems. The second part of the study has analysed selected examples of memes involving their functioning in various social situations, among these the works of Marta Frej as well as verbal and graphic forms from the „You don’t read? I’m not going to bed with you” campaign. The study paid particular attention to various interpretation frameworks used by memes audience.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5847
ISBN: 9788380129863
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Sarna_memy_w_perspektywie_retorycznej.pdf3,56 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons