Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5848
Title: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Authors: Zychowicz, Maciej
Cichoń, Mateusz
Keywords: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad; Prawo administracyjne
Issue Date: 2013
Publisher: Katowice : Forma Studio; Uniwersytet Śląski w Katowicach
Citation: A. Gronkiewicz, A. Ziółkowska (red.), "Agencje i podmioty podobne w strukturze administracji publicznej" (S. 217-231). Katowice : Forma Studio; Uniwersytet Śląski w Katowicach.
Abstract: W polskim porządku prawnym nie istnieje jedna ustawa poświecona wyłącznie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jej podstawę prawną funkcjonowania stanowi szereg ustaw, wśród których centralne miejsce zajmuje ustawa z 21 marca 1985 roku o drogach publicznych719. Znajduje się w niej przepis stanowiący, iż Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach dróg krajowych, podległym ministrowi właściwemu do spraw transportu. Ustawa wymienia szczegółowo kompetencje Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. [fragm. tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5848
ISBN: 978-83-938141-0-7
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zychowicz_Generalna_Dyrekcja_Drog.pdf618,12 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons