Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5852
Title: Przedmowa
Authors: Gronkiewicz, Anna
Ziółkowska, Agnieszka
Keywords: Kontrola; Prawo administracyjne
Issue Date: 2016
Publisher: Katowice: Uniwersytet Śląski
Citation: A. Gronkiewicz, A. Ziółkowska (red.), "Administracyjne procedury kontrolne: wybrane zagadnienia" (S. 5-7). Katowice: Uniwersytet Śląski.
Abstract: Przedmowa do książki: A. Gronkiewicz, A. Ziółkowska (red.), "Administracyjne procedury kontrolne: wybrane zagadnienia" (2016). Katowice: Uniwersytet Śląski.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5852
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gonkiewicz_Przedmowa.pdf326,31 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons