Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5856
Title: Kontrola Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
Authors: Jagielski, Mariusz
Keywords: Generalny Inspektor Danych Osobowych
Issue Date: 2016
Publisher: Katowice: Uniwersytet Śląski
Citation: A. Gronkiewicz, A. Ziółkowska (red.), "Administracyjne procedury kontrolne: wybrane zagadnienia" (S. 80-103). Katowice: Uniwersytet Śląski.
Abstract: Rozdział przedstawia charakterystykę Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych jako organu kontrolnego oraz prowadzonego przez niego postępowania kontrolnego. Przedstawione zostały zagadnienia genezy organu GIODO, jego charakteru prawnego, zadań i kompetencji oraz aparatu pomocniczego. Rozdział omawia także problematykę znaczenia i charakteru postępowania, ze szczególnym uwzględnieniem jego zakresu, celu oraz kryteriów kontroli, przedstawia jego kolejne etapy, poczynając od wszczęcia, poprzez przebieg samej kontroli, a kończąc na sporządzeniu protokołu, oraz wskazuje podstawowe konsekwencje (administracyjnoprawne, dyscyplinarne i karnoprawne).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5856
ISBN: 978-83-63179-29-8
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jagielski_Kontrola_Generalnego_Inspektora_Danych_Osobowych.pdf433,16 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons