Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5859
Title: Uprawnienia kontrolne wojewody
Authors: Matan, Andrzej
Keywords: Administracja rządowa; Wojewoda; Prawo administracyjne; Postępowanie kontrolne
Issue Date: 2016
Publisher: Uniwersytet Śląski
Citation: A. Gronkiewicz, A. Ziółkowska (red.), "Administracyjne procedury kontrolne: wybrane zagadnienia" (S. 211-225). Katowice: Uniwersytet Śląski.
Abstract: Analiza obowiązujących przepisów prawa kształtujących pozycję wojewody, a w szczególności przepisów zawartych w ustawie z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2009 r., Nr 931, poz. 206) oraz ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U., Nr 185, poz. 1092), uzasadnia wyodrębnienie funkcji kontrolnej, która nie była do tej pory przedmiotem głębszego zainteresowania doktryny prawa administracyjnego. Zasadniczym przedmiotem opracowania są uprawnienia kontrolne pozostające w gestii wojewody, służące wykonywaniu tejże funkcji. W pewnym zakresie przedmiot ten obejmuje także zagadnienia dotyczące zakresu kontroli, jej kryteriów oraz stosowanych procedur.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5859
ISBN: 978-83-63179-29-8
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Matan_Uprawnienia_kontrolne_wojewody.pdf380,41 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons