Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5936
Title: Słowo wstępne
Authors: Gutkowska, Barbara
Keywords: literatura polska; literatura polska XX wieku
Issue Date: 2016
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: B. Gutkowska, A. Nęcka (red.), "Literatura i chaos : szkice o literaturze XX i XXI wieku" (S. 7-9). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Wstęp do książki "Literatura i chaos : szkice o literaturze XX i XXI wieku", pod redakcją Barbary Gutkowskiej i Agnieszki Nęckiej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5936
ISBN: 9788380126992
9788380127005
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gutkowska_Slowo_wstepne.pdf234,31 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons