Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5955
Title: Inspiracje dydaktyczne dla edukacji filmowej : alternatywy dla modelu "przyliterackiego"
Authors: Budzik, Justyna
Keywords: film education; sociocultural animation; project-based learning; oral history; educational walk; didactics
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: E. Jaskółowa, D. Krzyżyk, B. Niesporek-Szamburska, M. Wójcik-Dudek; przy współpracy D. Jagodzińskiej i A. Zok-Smoły (red.), "Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie : powszechność i elitarność polonistyki. T. 2" (S. 501-529). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: The author of the paper proposes to diversify film education methods by adapting tools used in sociocultural animation, such as creating oral history archives and educational walk. These may inspire project-based learning concerning the local and/or private cinema history. She also shares her own experiences in using depicted tools in teaching students, pupils and teachers.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5955
ISBN: 9788322631881
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
budzik_inspiracje_dydaktyczne_dla_edukacji_filmowej.pdf717,99 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons