Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5957
Title: Rozbijanie frazeologizmów w twórczości Wisławy Szymborskiej
Authors: Dusza, Aleksandra
Krulicka, Katarzyna
Keywords: phraseology; poetry; language; teaching content integration
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: E. Jaskółowa, D. Krzyżyk, B. Niesporek-Szamburska, M. Wójcik-Dudek; przy współpracy D. Jagodzińskiej i A. Zok-Smoły (red.), "Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie : powszechność i elitarność polonistyki. T. 2" (S. 387-394). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: The article proposes a series of classes integrating literary and linguistic content, based on an analysis and interpretation of selected Szymborska’s poems (W zatrzęsieniu, Utopia, Radość pisania and Prospekt). As each of these poems is full of remolded set phrases, they can be an excellent starting point for discussion regarding the function of structural changes that Szymborska introduced to common phrases. They can also serve as the point of departure for discussion of linguistic categories such as innovation and a poetic function of language.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5957
ISBN: 9788322631881
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dusza_rozbijanie_frazeologizmow_w_tworczosci_wislawy_szymborskiej.pdf449,21 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons