Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5965
Title: Słowo wstępne
Authors: Szałasta-Rogowska, Bożena
Keywords: polska literatura emigracyjna; proza polska powstająca za Atlantykiem
Issue Date: 2016
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: B. Szałasta-Rogowska (red.), "Literatura polska obu Ameryk : studia i szkice. Ser. 2" (S. 9-10). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Wstęp do książki "Literatura polska obu Ameryk : studia i szkice. Seria 2", pod redakcją Bożeny Szałasty-Rogowskiej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5965
ISBN: 9788380127777
9788380127784
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szalasta_Rogowska_Slowo_wstepne.pdf880,4 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons