Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5967
Tytuł: Mit rodzi(n)ny w twórczości Marka Kusiby w świetle tomu "Rajskie"
Autor: Szałasta-Rogowska, Bożena
Słowa kluczowe: Marek Kusiba; wiersz Rajskie; Inne powody
Data wydania: 2016
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: B. Szałasta-Rogowska (red.), "Literatura polska obu Ameryk : studia i szkice. Ser. 2" (S. 41-59). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The present article addresses the question of family myth in the works by Marek Kusiba — a Polish poet, who has been creating his works in Canada for many years. Interpreting mainly the poem Rajskie in the context of the still unpublished volume of poetry of the same title, the authoress of the article explores autobiographical elements — mainly connected with family, emigration (meta-literary and historical) — which constitute one of the most important foundations of this lyrical proposal. The biographical optics, which in this poetry has always been firmly embedded in the cultural context, usually inspires universal findings.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5967
ISBN: 9788380127777
9788380127784
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Szalasta_Rogowska_Mit_rodzinny_w_tworczosci_Marka_Kusiby.pdf482,72 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons