Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5989
Title: Wprowadzenie
Authors: Rzymełka-Frąckiewicz, Agata
Wilk, Teresa
Keywords: sztuka w edukacji; socjologia edukacji
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Rzymełka-Frąckiewicz, T. Wilk (red.), "Edukacja, kultura, sztuka - spoistość a integracja" (S. 9-15). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "W charakterystyce współczesności pośród wielu jej cech pojawiła się krótka, ale jakże wymowna: zmiany, zmiany, zmiany. W analizach praktyk aktualnej codzienności nader często podkreślamy oryginalność, wyjątkowość obecnego okresu czasu, jak gdyby niemal wszystko, co przydarza się nam po raz pierwszy, było czymś zupełnie nowym. Tymczasem, poza sferą rzeczywiście nowych zdobyczy naukowych i technologicznych, znakomita większość dzisiejszych zjawisk – dających o sobie znać głównie w sferze społecznej – przyjmuje obecnie jedynie nową formę, ale źródło, tętniło już w odległej przeszłości. Przywołujemy ową prawdę, bo jest ona świadectwem, że pewna sfera potrzeb i świadomości społecznej stanowiących odkrycie minionych wieków, pozostaje niezmienna." […] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5989
ISBN: 9788380126664
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rzymelka_Frackiewicz_wprowadzenie.pdf276,73 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons