Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5991
Title: Integracja w polskiej szkole : o pułapkach idei wdrażanej do praktyki edukacyjnej na szczeblu edukacji wczesnoszkolnej
Authors: Szafrańska-Gajdzica, Anna
Keywords: edukacja integracyjna; edukacja wczesnoszkolna; integracja w szkole
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Rzymełka-Frąckiewicz, T. Wilk (red.), "Edukacja, kultura, sztuka - spoistość a integracja" (S. 90-99). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Kategoria integracja należy bez wątpienia do jednej z najczęściej opisywanych zarówno w naukach społecznych, humanistycznych, jak i przyrodniczych. Jednak na szczególną uwagę zasługuje ze względu na fakt, że jest to ważny element praktyki życia społecznego. Szczególne miejsce zajmuje integracja w szeroko pojętej edukacji. Jak pisał R. Więckowski: „We współczesnej humanistyce najbardziej kontrowersyjnymi pojęciami są: w psychologii – pojęcie regulacji, a w pedagogice – pojęcie integracji”1. Znaczenie „integracji” wzrosło zwłaszcza w drugiej połowie wieku XX, gdy coraz częściej pojawiały się zjawiska ponadlokalne, ponadnarodowe – globalne. W pedagogice można wymienić różnorodne płaszczyzny integracji – skumulowane zwłaszcza na etapie kształcenia wczesnoszkolnego oraz związane z kształceniem specjalnym." […] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5991
ISBN: 9788380126664
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WEiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szafranska_Gajdzica_integracja_w_polskiej_szkole.pdf398,66 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons