Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5992
Title: Kultura i sztuka jako narzędzie / przestrzeń edukacji w obszarze zróżnicowania kulturowego
Authors: Wilk, Teresa
Keywords: kultura w edukacji; sztuka w edukacji; edukacja
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Rzymełka-Frąckiewicz, T. Wilk (red.), "Edukacja, kultura, sztuka - spoistość a integracja" (S. 115-133). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: „Gdyby charakteryzować społeczeństwa poszczególnych epok, dostrzeżemy cały repertuar czynników różnicujących jak i tych, które były i nadal są wartością wspólną, stałą, towarzyszącą kolejnym okresom historycznym. Tymi wartościami, w pewnym zakresie różnicującymi, ale równocześnie stale obecnymi na każdym etapie życia, chociaż w zróżnicowanym wymiarze, były i są kultura i sztuka." […] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5992
ISBN: 9788380126664
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wilk_kultura_i_sztuka_jako_narzedzie.pdf361,6 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons