Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5995
Title: Wstęp
Authors: Iwanek, Tomasz
Keywords: bezpieczeństwo międzynarodowe; współpraca międzynarodowa
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: T. Iwanek (red.), A. Miarka, B. Midro, M. Mruk, S. Piwowarska, D. Pudło (oprac.). Militarne i pozamilitarne aspekty współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego : wybrane problemy.T. 1. (S. 7-12). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Wstęp do: Militarne i pozamilitarne aspekty współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego : wybrane problemy.T. 1
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5995
ISBN: 9788380129702
9788380129719
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Iwanek_Wstep_do_Militarne.pdf1,22 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons