Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6004
Tytuł: W kręgu neurolingwistycznych modeli percepcji języka i mowy : wybrane propozycje i wstępne interpretacje
Autor: Nowak, Tomasz
Słowa kluczowe: neurolinguistics; processing model; language function; neural network
Data wydania: 2016
Źródło: Logopedia Silesiana, T. 5 (2016), s. 89-111
Abstrakt: This paper aims at presenting the evolution of neurolinguistic models and provides their review and summary. The author presents the traditional and modern models and reflects on the linguistic interpretation of the results of neurological experiments.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6004
ISSN: 2300-5246
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Nowak_W_kregu_neurolingwistycznych_modeli.pdf467,71 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons