Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6005
Tytuł: Przetwarzanie języka/mowy w umyśle/mózgu na tle wyników wybranych eksperymentów neurolingwistycznych
Autor: Nowak, Tomasz
Słowa kluczowe: neurolinguistics; experiment; language function; neural network
Data wydania: 2016
Źródło: Logopedia Silesiana, T. 5 (2016), s.112-137
Abstrakt: This paper aims at presenting the development of modern neurolinguistic research by providing its review and summary. At the end, the author includes a catalog of correlations between language functions and neural networks as well as an extensive bibliography, containing selected publications in the field of neurolinguistics.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6005
ISSN: 2300-5246
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Nowak_Przetwarzanie_jezyka_mowy_w_umysle_mozgu.pdf448,89 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons