Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6007
Title: Od redakcji
Authors: Mitrenga, Barbara
Keywords: język polski; semantyka
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: B. Mitrenga (red), "Słowo - wartość - jakość w języku i w tekście" (S. 9-14). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Series/Report no.: Linguarum Silva;t. 5
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;nr 3510
Abstract: Niniejszy tom jest kontynuacją czterech dotychczas opublikowanych tomów „Linguarum Silva” zatytułowany: Słowo – wartość – jakość w języku i w tekście (2016). Zawiera on 10 artykułów młodych polskich badaczy, zainteresowanych różnymi aspektami języka w ujęciu diachronicznym oraz synchronicznym, nadto odwołujących się w swoich językowych dociekaniach do zróżnicowanych chronologicznie, stylistycznie i funkcjonalnie tekstów, oraz jeden artykuł podejmujący zagadnienie języka z perspektywy neurolingwistyki.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6007
ISSN: 2300-0023
0208-6336
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mitrenga_Od_redakcji.pdf260,31 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons