Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6048
Title: Młodzież na społecznych peryferiach aglomeracji - francuskie doświadczenia i dobre praktyki
Authors: Pyka, Robert
Keywords: bezrobocie wśród młodzieży; rynek pracy; bezrobocie
Issue Date: 2016
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Wódz, D. Nowalskiej-Kapuścik, G. Libora (red.), "Peryferie społeczne w teorii i badaniach empirycznych" (S. 87-100). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Aglomeracje miejskie w myśl terytorialnego paradygmatu rozwojowego ukazywane są najczęściej jako przestrzenie dynamicznych procesów gospodarczych, koncentrujące kluczowe dla generowania wzrostu zasoby. Nie należy jednak zapominać, że i one wytwarzają swoich „wygranych” oraz „przegranych”, co jest szczególnie widoczne w aglomeracjach poprzemysłowych i uległo wzmocnieniu w związku z utrzymującym się od 2007 roku kryzysem gospodarczym. W grupie przegranych umieszczani są najczęściej ludzie, których aktywność zawodowa opierała się na tradycyjnym przemyśle ciężkim, należący tym samym do starszego pokolenia mieszkańców aglomeracji, mający pewne trudności z przekwalifikowaniem oraz dostosowaniem się do nowych uwarunkowań gospodarczych i potrzeb rynku pracy. Zapomina się jednak dosyć często o problemie bezrobocia wśród ludzi młodych, wchodzących na rynek pracy, których zatrudnienie jest zdecydowanie bardziej wrażliwe na dekoniunkturę gospodarczą.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6048
ISBN: 9788380125865
9788380125872
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pyka_Mlodziez_na_spolecznych_peryferiach_aglomeracji.pdf397,9 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons