Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6052
Title: Professor Andrzej Lasota
Authors: Sablik, Maciej
Keywords: Andrzej Lasota; wspomnienia
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: H. Gacki, J. Zwierzyńska (red). "Mathematics like poetry : Andrzej Lasota 1932-2006" (S. 219-221). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstract: Wspomnienia o Profesorze Andrzeju Lasocie.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6052
ISBN: 9788380129580
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNŚiT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sablik_Professor_Andrzej_Lasota.pdf1,15 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons