Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6063
Title: Inny/Obcy (uczeń niepełnosprawny) jako podmiot "folkloru" szkolnego
Authors: Bełza, Magdalena
Keywords: Obcy; Inny; folklor; uczeń niepełnosprawny; uczeń odmienny kulturowo
Issue Date: 2016
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: Z. Gajdzica, M. Bełza (red.), "Inkluzja edukacyjna : idee, teorie, koncepcje, modele edukacji włączającej a wybrane aspekty praktyki edukacyjnej" (S. 99-112). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Series/Report no.: Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych T. 22 (1/2016);
Abstract: W artykule rozpatruję Innego/Obcego jako podmiot „folkloru” szkoły. Inny/Obcy traktowany jest tutaj głównie jako niepełnosprawny, ale także (choć w mniejszym stopniu) odmienny kulturowo. Celem jest opisanie sytuacji ucznia odmiennego w „folklorze” szkoły, a także próba rozeznania „folkloru” w relacji do tego ucznia. W pierwszej kolejności zostały zaprezentowane podstawowe terminy niezbędne do powadzenia wywodu, takie jak Obcy, Inny, folklor. Następnie został zaprezentowany uczeń niepełnosprawny jako Inny/Obcy podmiot „folkloru”. Istnienie trzech form kształcenia specjalnego dzieli możliwości relacji Inny/ Obcy uczeń niepełnosprawny a „folklor” szkoły. W każdej z nich podmiotowość ucznia w tym „folklorze” jest odmienna, poczynając od przyjaznej/centrycznej, przez ambiwalentną/graniczną, po wymagającą/peryferyjną. W każdej z nich miejsce Innego/Obcego ucznia niepełnosprawnego jest różne. Drugi aspekt, na który tylko zwrócono uwagę, dotyczy Innego/ Obcego odmiennego kulturowo. Mimo iż Polska nadal uchodzi za kraj monokulturowy, to jednak coraz więcej pojawia się dyskusji związanych z tym zagadnieniem. Uczeń odmienny kulturowo również traktowany jest bardzo często jako Inny/Obcy.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6063
ISSN: 2391-9973
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Belza_Inny_Obcy_uczen_niepelnosprawny.pdf282,81 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons