Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6064
Title: Polityka w epoce globalnego "antyporządku". Kilka refleksji z dziedziny antropologii i socjologii polityki
Authors: Pyka, Robert
Keywords: antropologia; socjologia; polityka; Jacek Wódz
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: T. Nawrocki, W. Świątkiewicz (red). Ład społeczny i jego przedstawienia : księga jubileuszowa Profesora Jacka Wodza (S. 95-107). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Podejmowane w niniejszym artykule zagadnienia rozwijania na gruncie polskiej nauki o polityce podejścia właściwego dla antropologii polityki i socjologii polityki wpisują się między innymi w aktywność naukową określoną wyżej jako pracę nad nauką. Analiza stosunków władczych, mechanizmów reprezentacji politycznej i generowania rozstrzygnięć z perspektywy antropologii nie stanowi często wybieranego i wysoko ocenianego w polskim środowisku politologicznym podejścia badawczego. Tego rodzaju zainteresowania badawcze rozwija stosunkowo nieliczna grupa badaczy. Należący do tego grona Jacek Wódz (2009) stara się tłumaczyć to zjawisko, wskazując na swoistą misyjność polskiej politologii, która oznacza uwikłanie tej dyscypliny naukowej w proces scalania polskiego społeczeństwa wokół idei państwa narodowego. Ujawniają się w ten sposób wspominane wcześniej interferencje nauki i promowanych jako wiodących i pożądanych doktryn politycznych odnoszących się w tym wypadku do centralizmu polskiego państwa i polityki. Konsekwentne realizowanie przez zespół badaczy skupiony wokół Jacka Wodza badań z zakresu antropologii polityki i socjologii polityki zaowocowały kilkoma wyróżniającymi się na tle dorobku dyscypliny publikacjami (zob. Wódz, red., 2009; Wódz, 2009; Wódz, red., 2012; Pyka, 2010), poszerzającymi jej zakres o zagadnienia często pomijane w wiodącym nurcie politologicznym.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6064
ISBN: 9788380128132
9788380128149
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pyka_Polityka_w_epoce_globalnego_antyporzadku.pdf471,13 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons