Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6073
Title: W stronę obywatelstwa lokalnego
Authors: Zygmunt, Agata
Keywords: obywatelstwo lokalne; postawy obywatelskie
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: T. Nawrocki, W. Świątkiewicz (red). Ład społeczny i jego przedstawienia : księga jubileuszowa Profesora Jacka Wodza (S. 158-168). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Czas odradzania się lokalności oznacza wzrost znaczenia lokalnego wymiaru obywatelstwa, które wyraża się przede wszystkim przywiązaniem do małej ojczyzny oraz zaangażowaniem w sprawy, które jej dotyczą. Inspiracją do powstania niniejszego tekstu jest koncepcja obywatelstwa lokalnego autorstwa Jacka Wodza. Jest ona o tyle interesująca, że pojęcie obywatelstwa od lat wiąże się przede wszystkim z przynależnością państwową, a stosunkowo rzadko z innymi kontekstami przestrzennymi. Tymczasem – jak zauważa Jacek Wódz (2004: 229) – obywatelstwo lokalne ma historię starszą, ponieważ o ile obywatelstwo łączone z państwem ma tradycję pooświeceniową, o tyle źródeł obywatelstwa lokalnego poszukiwać należy już w starożytności. Autor zwraca uwagę, że pojęcie obywatelstwa lokalnego było zapomniane przez kilka ostatnich dziesięcioleci, tkwi ono jednak w polskiej tradycji i pozwala na zrozumienie pewnych nowych postaw społecznych (Wódz, 2004: 229). W moich rozważaniach chciałabym skupić się na tym, w jaki sposób obywatelstwo lokalne może być rozumiane i w czym może się przejawiać. Istotne jest również określenie warunków, w jakich może się urzeczywistniać, tj. wskazanie czynników, które sprzyjają kształtowaniu się postaw obywatelskich, jak również barier stojących na drodze do osiągnięcia celu, jakim jest obywatelstwo lokalne.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6073
ISBN: 9788380128132
9788380128149
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zygmunt_W_strone_obywatelstwa_lokalnego.pdf499,11 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons