Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6075
Title: XIV Szkoła Terenowa Geologów Uniwersytetu Śląskiego. Chańcza k/Rakowa Świętokrzyskiego, 31 marca – 5 kwietnia 1994. Streszczenia referatów
Authors: Krawczyński, Wojciech
Wrzołek, Tomasz
Keywords: geologia; paleontologia; mineralogia; stratygrafia; sedymentologia; Polska
Issue Date: 1994
Publisher: Sosnowiec : Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Streszczenia referatów przedstawionych na XIV Szkole Terenowej Geologów Uniwersytetu Ślaskiego.
Description: Spis treści A. Bishady - Alkaline Ring Complexes of Egypt. 4 P. Filipiak, W. Krawczyński - Mieczogony (Xiphosura) z karbonu NE obrzeżenia GZW. 5 E. Galuskin, Ł. Karwowski, M. Urbańczyk - Bliźniaki aragonitu ze sferosyderytów Faustianki (z kolekcji Muzeum Ziemi Uniwersytetu Śląskiego). 8 E. Galuskin, W. Krawczyński - Muzeum Ziemi UŚl - co dalej? 12 E. Głuchowski - Liliowce z dolomitów triasowych niecki tarnogórskiej. 17 J. Janeczek, K. Kozłowski, J.Żaba - Pozycja geologiczna i petrograficzna skał ultrazasadowych z Bystrzycy Górnej w Górach Sowich. 19 J. Lewandowski - Problemy kenozoiku Jury Polskiej. 22 K. Malik - Sedymentologia wczoraj i dziś - próba podsumowania. 24 L. Marynowski, Ł. Karwowski - Substancja organiczna towarzysząca żyłom hydrotermalnym w Śluchowicach. 26 M. Narkiewicz - Analiza subsydencji bruzdy środkowopolskiej w permie i mezozoiku. 31 G. Racki - Drogi i bezdroża współczesnej biostratygrafii. 34 M.A. Takla, I.M. Khalaf, M.H. Hathout & H.A. Eliwa - Petrology and Opaque Mineralogy of Um Arta volcanics, Northern Eastern Desert, Egypt. 37 T. Wrzołek - Czy paleontologia jest naszej uczelni potrzebna? 41 T. Wrzołek - Granica kreda - trzeciorzęd raz jeszcze. 42 T. Wrzołek - Dewońskie koralowce Rugosa wschodniej części Gór Świętokrzyskich. 44
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6075
Appears in Collections:Materiały konferencyjne (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krawczynski_XIV_Szkola_Terenowa_Geologow.pdf1,3 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons