Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6079
Title: Prezydent Francji jako współksiążę Andory. Wymiar instytucjonalny i symboliczny
Authors: Jankowska, Renata
Keywords: Andora; prezydent Francji; ustrój polityczny
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: T. Nawrocki, W. Świątkiewicz (red). Ład społeczny i jego przedstawienia : księga jubileuszowa Profesora Jacka Wodza (S. 218-227). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: W kwietniu 1969 roku Charles de Gaulle, pierwszy prezydent V Republiki Francuskiej, po przegranym referendum w sprawie reformy senatu złożył rezygnację z urzędu. Tego samego dnia jedno z najmniejszych państw europejskich, Księstwo Andory, straciło swojego współksięcia, którym był de Gaulle. W literaturze jest stosunkowo niewiele opracowań dotyczących małych państw. Już definicja małego państwa przysparza trudności. Podejmuje się próby zdefiniowania tych państw na podstawie takich kryteriów, jak „wielkość terytorium, liczba ludności, możliwości gospodarcze, faktyczna zdolność do nawiązywania i prowadzenia stosunków dyplomatycznych i inne” (Kosicki, 2002: 106), jednakże definicje i tak są dość ogólnikowe. Dlatego też systemy polityczne tych państw są zwykle mało znane, a fakt, iż prezydent Francji jest jednocześnie współksięciem Andory, może budzić pewne zdziwienie. W ustroju politycznym Andory występuje dwuosobowa głowa państwa w postaci współksiążąt: wspomnianego już prezydenta Republiki Francuskiej i biskupa Urgell. Dwuosobowa głowa państwa występuje również w innym europejskim minipaństwie, jakim jest San Marino, na którego czele stoi dwóch Kapitanów – Regentów mianowanych przez Wielką Radę Generalną (parlament) na okres 6 miesięcy. Zachowanie pewnych oznak feudalizmu w ustroju Andory możliwe było dzięki dwóm czynnikom: uwarunkowaniom geograficznym i historycznym. Położona na stokach Pirenejów, pomiędzy Francją a Hiszpanią, Andora nie była terytorium łatwym do podbicia, jak i bardzo interesującym dla potęg europejskich z punktu widzenia geostrategicznego. Pozwoliło to na przetrwanie przez wieki struktury feudalnej w rozwiązaniach ustrojowych państwa. Uwarunkowania historyczne z kolei to okres walki o władzę, której kres położyło porozumienie z 1278 roku. Część rozwiązań przetrwała w ustroju Księstwa do czasów obecnych, nawet po uchwaleniu pierwszej konstytucji Andory w 1993 roku. […]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6079
ISBN: 9788380128132
9788380128149
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jankowska_Prezydent_Francji_jako_wspolksiaze_Andory.pdf510,73 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons