Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6097
Title: “Society under construction - opportunities risks” Eds. P. Bałdys, K. Piątek, 207 pp. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe. Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2015. – recenzja
Authors: Rembierz, Marek
Keywords: Society under construction - opportunities risks
Issue Date: 2016
Citation: "Ecumeny and Law" Vol. 4 (2016), s. 307-309.
Abstract: Recenzja książki “Society under construction - opportunities risks” Eds. P. Bałdys, K. Piątek, 207 pp. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe. Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2015.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6097
ISSN: 2353-4877
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rembierz_society_under_construction_opportunities.pdf232,44 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons