Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/610
Tytuł: The Specificity of Electoral Volatility in European Parliamentary Elections
Autor: Turska-Kawa, Agnieszka
Słowa kluczowe: Electoral Volatility; European Parliament Elections; Voting Behaviours
Data wydania: 2014
Źródło: Preferencje Polityczne, (2014), nr 9, s. 181-191
Abstrakt: European Parliament elections are a special area for the analysis of electoral volatility understood as changes of electoral support for individual parties occurring in time. Firstly, it is so because they are referred to as second-order elections. Secondly, because despite their supranational character, voting behaviours occurring in them are to a considerable extent moderated by the national context. The article discusses the qualities of European elections which generate electoral volatility at various analysis levels.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/610
DOI: 10.6084/m9.figshare.1282356
ISSN: 2083-327X
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Turska-Kawa_The_Specificity_of_Electoral_Volatility_in_European_Parliamentary_Elections.pdf360,96 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons